FILTRY, FILTROSEPARATORY, PODGRZEWACZE, FILTROPODGRZEWACZE - GAZOMET - GAZOMET

Przejdź do treści

Menu główne:

ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE


ZBIORNIKI  CIŚNIENIOWE

 
FILTRY GAZU
FILTROSEPARATORY GAZU
PODGRZEWACZE GAZU
FILTROPODGRZEWACZE GAZU
 


 GAZOMET jest producentem urządzeń ciśnieniowych:
katalogowych - filtroseparatorów gazu, filtrów gazu, podgrzewaczy gazu, filtropodgrzewaczy gazu, odwadniaczy i innych zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych
nie katalogowych - wszelkich ww. zbiorników projektowanych od podstaw przez naszych doświadczonych projektantów.
 
Urządzenia ciśnieniowe wykonujemy:
• wg własnej dokumentacji technicznej,
• wg dokumentacji przekazanej przez zamawiającego,
• wg dokumentacji zaprojektowanej na podstawie przekazanych przez klienta założeń technicznych, wraz z uzgodnieniem dokumentacji technicznej w Jednostce Notyfikowanej oraz odbiorem urządzenia przez Jednostkę Notyfikowaną i nadaniem znaku CE.

GAZOMET ma i stosuje system jakości ISO 9001 w zakresie projektowania, wytwarzania stacji gazowych, punktów redukcyjno-pomiarowych gazu, osprzętu gazowego, armatury gazowej, systemów bezpieczeństwa instalacji gazowych, rurociągów technologicznych i przesyłowych wraz z ich elementami oraz armaturą, zbiorników ciśnieniowych, instalacji nawaniania gazu, urządzeń pomiarowych oraz konstrukcji stalowych i urządzeń dźwignicowych.
Wszystkie wyprodukowane urządzenia podlegające Dyrektywie Ciśnieniowej 2014/68/EU są wykonywane pod nadzorem Jednostek Notyfikowanych (UDT CERT). Urządzeniom nadawany jest znak CE.
 
Badania, próby i odbiory urządzeń ciśnieniowych
Zgodnie z przepisami UDT i aktualnymi Normami Zakładowymi oraz Standardami Technicznymi IGG.
 
Konserwacja urządzeń ciśnieniowych
Wszystkie urządzenia ciśnieniowe przedstawione do odbioru posiadają powierzchnie metaliczne czyste. Po pozytywnym odbiorze powierzchnie zewnętrzne są gruntownie i wielokrotnie malowane farbami podkładowymi epoksydowymi koloru szarego oraz nawierzchniowymi epoksydowymi koloru żółtego.
 
Materiały stosowane do budowy
W wersji standardowej do wykonania urządzeń ciśnieniowych stosowane są materiały wynikające z kontrolnych obliczeń wytrzymałościowych zatwierdzonych przez UDT dla danych ciśnień nominalnych.
Wszystkie podstawowe materiały posiadają atesty hutnicze, a główne elementy składowe filtra posiadają nabity gatunek materiału i numer wytopu.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego