SYSTEM SZKOLEŃ TECHNICZNYCH - GAZOMET

Przejdź do treści

Menu główne:

SERWIS.SZKOLENIA  TECHNICZNE
 

GAZOMET  Sp. z  o.o.  od  2002  r.  jest  organizatorem  specjalistycznych  szkoleń  technicznych,  które  kierujemy  dla   pracowników:
 • działów  inwestycyjnych  realizujących  inwestycje  dla  polskiego gazownictwa;
 • działów eksploatacyjnych  użytkujących  urządzenia  gazownicze;
 • dla  instalatorów   urządzeń  gazowniczych;
 • dla  projektantów  biur  projektowych
 
Nasze szkolenia cieszą się Państwa uznaniem, czego najlepszym dowodem jest już ponad cztery tysiące uczestników organizowanych przez nas spotkań z techniką gazowniczą.
Organizowane przez GAZOMET Sp. z o.o. szkolenia prowadzone są z podziałem na:
 •  zajęcia teoretyczne ( prowadzone w doskonale wyposażonej sali audiowizualnej),
 •  zajęcia praktyczne (prowadzone w doskonale wyposażonej sali zajęć praktycznych).
 
Zapraszamy na następujące typy szkoleń:
 • szkolenie podstawowe (typ A)      
oraz
 • szkolenia tematyczne (typ B1,      B2, B3, B4)
 
B1 - Armatura zaporowa i urządzenia ciśnieniowe;
B2 - Technika redukcyjna i urządzenia zabezpieczające;
B3 - Technika pomiarowa; Pomiary jakościowe gazu;
B4 - Stacje gazowe - budowa, zasady doboru urządzeń, eksploatacja; Automatyczna regulacja stacji gazowych
 
Koszt szkolenia (typ A, B1, B2, B3, B4) w wysokości 500 zł + VAT (23%) - obejmuje nocleg (1doba), kolację, materiały szkoleniowe i poczęstunek w trakcie szkolenia.
Termin szkolenia prosimy uzgadniać mailowo lub telefonicznie - po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - na adres e-mail: marketing@gazomet.pl
 
Kontakt:
Marek Maćkowiak - Marketing
Tel. +48 65 545 0222
Fax +48 65 546 2408


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KALENDARZ  SZKOLEŃ:

Najbliższy  termin  szkolenia  STACJE  GAZOWE.  BUDOWA  i  EKSPLOATACJA  -  27-28 czerwca 2017r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.  SZKOLENIE  PODSTAWOWE  
 
 Budowa i eksploatacja urządzeń stosowanych w gazownictwie
 szkolenie dwudniowe
 
 • armatura zaporowa - kurki kulowe do gazu,
 • urządzenia  ciśnieniowe - filtry, podgrzewacze,   filtropodgrzewacze gazu,  filtroseparatory  gazu
 • zbiorniki  ciśnieniowe  - wymagania,  przepisy,  zastosowanie  obowiązujące  przepisy oraz  normy...
 • technika redukcyjna -  reduktory ciśnienia gazu dla stacji  gazowych I stopnia, reduktory ciśnienia gazu dla stacji  gazowych  II stopnia, urządzenia  zabezpieczające zawory szybkozamykające,   urządzenia zabezpieczające - wydmuchowe zawory  upustowe,...
 • technika pomiarowa -   gazomierze mechaniczne, gazomierze  elektroniczne, korektory, przeliczniki elektroniczne, przetworniki  pomiarowe, analizatory  gazu, nawanialnie wtryskowe ze sterownikiem,  urządzenia pomocnicze, pomiary   jakościowe gazu,...
 • stacje  gazowe, redukcyjne i pomiarowe - normy i przepisy  prawne obowiązujące dla budowy stacji      gazowych, schematy  stacji gazowych,   realizacje, obsługa i eksploatacja
B1.  SZKOLENIE  TEMATYCZNE:  

Armatura  zaporowa i urządzenia ciśnieniowe w gazownictwie
szkolenie  jednodniowe

I. Armatura
1. Armatura zaporowa
• Zasuwy
• Przepustnice
• Zawory grzybkowe
• Kurki stożkowe
• Kurki kulowe
2. Kurki kulowe
• Budowa – pokaz części i montaż kurka KSK-DN50/PN16
• Zasada działania

II. Rozwiązania konstrukcyjne w kurkach kulowych
1. Kompensacja uszczelnienia
2. Sprzęgło krzyżakowe
3. Pakiety uszczelniające trzpień
4. Smarowanie i doszczelnianie
5. Połączenie antystatyczne
6. Niezależny pierścień
7. KPK
8. TOP ENTRY
9. NOK
10. Metal/metal
11. Ognioodporność
12. Łożyska ślizgowe


III. Etapy wykonania kurka kulowego
Wydziały:
• Konstrukcja
• Technologia
• Wydział mechaniczny (obrabiarki sterowane numerycznie, Supfina)
• Wydział montażu (wykonanie prób szczelności na kurku KSK)
• Laboratorium (wykonanie pomiaru)

IV. Czego oczekujemy od kurka kulowego
1. Bezpieczeństwo
• Materiały
• Atesty materiałowe
• Obliczenia i współczynniki bezpieczeństwa
• Badania wytrzymałościowe
• Rozwiązania konstrukcyjne – zabezpieczenie trzpienia przed wydmuchem
2. Szczelność wewnętrzna (zamknięcia) i zewnętrzna
• Jakość wykonania kuli – gwarancją szczelności (gładkość, okrągłość, bez powłoki galwanicznej, badania kul,
• Kilkustopniowe uszczelnienie trzpienia, uszczelki grafitowe


3. Poprawne działanie
• Moment obrotowy kurka
• Działanie pod pełnym ciśnieniem

V. Zajęcia  praktyczne
Pokaz i omówienie rozwiązań konstrukcyjnych w kurkach kulowych. Montaż.  Badania  kurków  kulowych.
• NOK/NOS
• BVn/BVk/BVs
• KDKa/KDSa
• KPK
• TOP ENTRY
• Kolumny

VI. Wyposażenie kurków kulowych
• Korek odpowietrzający
• Korek, kurek spustowy
• System doszczelniający
• Bajpas
• Kolumny
• Napędy mechaniczne
• Napędy elektryczne, pneumatyczne itd.

VII.   Kurki kulowe w eksploatacji
1. Dokumenty i aprobaty
2. Powłoka antykorozyjna
3. Transport
4. Montaż i obsługa
5. Badanie i próby wytrzymałościowe
6. Eksploatacja
7. Serwis
8. Części zamienne

VIII.  Urządzenia ciśnieniowe
1. Wkłady filtracyjne
2. Filtry gazu F
3. Filtry gazu FG
4. Filtry gazu FG PN16 nowa konstrukcja
5. Filtroseparatory gazu FGWS
6. Filtroseparatory gazu FGWS PN 16 nowa konstrukcja
7. Podgrzewacze gazu PG
8. Podgrzewacze gazu PG PN 63 nowa konstrukcja
9. Filtropodgrzewacze gazu FGWC
10. Dobór urządzeń ciśnieniowych
11. Badania  wkładów  filtracyjnych
12. Wymiana  wkładów  filtracyjnych
13. Obsługa,  eksploatacja  urządzeń  ciśnieniowych

B2.  SZKOLENIE  TEMATYCZNE:  

Technika  redukcyjna  i  zabezpieczająca  
szkolenie  jednodniowe

1. Normy  techniczne  -  krajowe / europejskie
2. Pojęcia / nazwy, podstawy fizyczne
3. Reduktory  ciśnienia  gazu  z  i  bez  energii  pomocniczej
4. Klasy  dokładności
5. Podział reduktorów
6. Parametry wpływające na dobór reduktora
7. Zasady  doboru  urządzeń
8. Obliczanie współczynnika KG
9. Klasy dokładności AC
10. Obliczanie  urządzeń  zabezpieczających
11. Zastosowanie armatury w stacjach gazowych- warianty, przykłady
12. Zastosowanie armatury w stacjach gazowych obliczenia, dobór urządzeń
13. Urządzenia
14. Zajęcia  praktyczne

B3. SZKOLENIE  TEMATYCZNE:  

Technika  pomiarowa.  Pomiary  jakościowe  gazu
szkolenie jednodniowe

Pomiary  jakościowe
1. Podstawy chromatografii
2. Chromatografy PGC 9000 VC, PGC 900  BBQ
3. Miernik wartości  energetycznych  EMC 500
4. Korekcja
     
Przepływ
1. Gazomierze  turbinowe  TRZ 03, TRZ 03 L
2. Przepływomierze TRZ 03 K, TERZ 91
3. Przepływomierze ultra dźwiękowe USZ08
4. Porównanie gazomierzy
     
       Nawanialnie  gazu
1. Nawanialnie  gazu  -  kontaktowe,  kontaktowe  stałopoziomowe  i  stałotemperaturowe,  wtryskowe.
2. Prezentacja proponowanych systemów nawaniania  GOE 03, GOE 07, GOE 2000, GOE SO
3. Pokaz nawanialni gazu  GOE 2000 ze sterownikiem OSG 2000

B4.  SZKOLENIE  TEMATYCZNE:  

Stacje gazowe.  Budowa.  Zasady doboru urzadzeń.  Eksploatacja.
Automatyczna regulacja stacji gazowych
szkolenie  dwudniowe


Część  I
1.  Normy  i  przepisy  prawne  dla  stacji  gazowych
2.  Podział  stacji  gazowych
Kolejność  zadziałania  armatury  redukcyjno-zabezpieczającej  w  stacji  II-go  stopnia
A.  Punkty  redukcyjno - pomiarowe, punkty  redukcyjne, punkty pomiarowe  gazu  -  schematy,  omówienie  budowy  punktów
B.  Stacje gazowe  jednociągowe  -  omówienie  budowy
C.  Stacje  gazowe  dwuciągowe  średniego  ciśnienia  -  schematy  stacji,  omówienie  budowy.
Kolejność  zadziałania  armatury  redukcyjno-zabezpieczającej  w  stacji  I-go  stopnia
D.  Stacje  gazowe  średniego  podwyższonego  i  wysokiego  ciśnienia  -  schematy, omówienie
3.  Metody  ograniczania  hałasu  w  stacjach  gazowych
4.  Przykładowe  realizacje
5. Armatura  redukcyjna  i  zabezpieczająca  stosowana w stacjach  gazowych
6.  System  telemetrycznego  zbierania danych
7.  Stacje  gazowe  podziemne
8.  Nawanialnie  gazu  -  kontaktowe,  kontaktowe  stałopoziomowe  i  stałotemperaturowe,  wtryskowe.
9.  Eksploatacja  stacji  gazowych.
Część  II
Stacje  gazowe  -  dobór  urządzeń
1.  Normy  i  przepisy  prawne
2.  Dobór  urządzeń  -  punkty  redukcyjno - pomiarowe  gazu
3.  Stacja redukcyjno - pomiarowa  gazu  II stopnia
4.  Stacja redukcyjno - pomiarowa  gazu  I-go  stopnia
5.  Dobór  średnicy  nominalnej  przewodu  rurowego
6.  Obliczanie  prędkości  przepływającego  gazu
7.  Dobór  armatury  przed  redukcją
8.  Dobór  armatury  po  redukcji
9.  Dobór  reduktora
10.  Układ  pomiarowy  -  dobór  gazomierza
11.  Dobór  układu  filtracyjnego  gazu
12. Dobór  podgrzewaczy  Część  III
Stacje gazowe  -  kotłownia
1.  Układ  grzewczy  -  otwarty
2.  Układ  grzewczy   -  zamknięty
3.  Zabezpieczenie  podgrzewaczy  w  układzie  zamkniętym
4.  Szczegółowe  rozwiązania  kotłowni  w  układzie  zamkniętym  
-  nastawy  urządzeń
-  sterowanie  kotłownia  gazową
-  algorytm  sterowanie  kotłownia  gazową
5. Przykładowe  realizacje


Część  IV
Stacje  gazowe  modułowe

Część  V  
Serwisowanie  i  eksploatacja  stacji  gazowych

B.5 SZKOLENIE  TEMATYCZNE:  

Nawanialnie gazu
szkolenie  jednodniowe1. Nawanialnie  gazu  -  kontaktowe,  kontaktowe  stałopoziomowe  i  stałotemperaturowe,  wtryskowe.
2. Prezentacja proponowanych systemów nawaniania  GOE 03, GOE 07, GOE 2000, GOE SO
3. Pokaz nawanialni GOE 2000 ze sterownikiem OSG 2000
4. Eksploatacja  nawanialni  gazu

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego