SOLIDNOŚĆ; DOŚWIADCZENIE - STACJE GAZOWE - GAZOMET - GAZOMET

Przejdź do treści

Menu główne:

STACJE GAZOWE


STACJE  GAZOWE
Stacje gazowe, redukcyjne, pomiarowe,
Stacje redukcyjno-pomiarowe gazu
 


DOŚWIADCZENIE i KOMPETENCJE.  
PROJEKTUJEMY  i  PRODUKUJEMY.GAZOMET to pierwsza polska firma, która w oparciu o własny projekt i dokumentację konstrukcyjną wyprodukowała szafkową stację redukcyjno - pomiarową gazu.
 


Dziś GAZOMET spełnia indywidualne oczekiwania klienta w zakresie projektowania i wykonania:
 • stacji gazowych wysokiego ciśnienia (I°),
 • stacji gazowych podwyższonego średniego ciśnienia (I°),
 • stacji gazowych średniego ciśnienia (II°),
 • stacji gazowych średniego ciśnienia (II°) - podziemne,
 • punktów redukcyjnych i redukcyjno-pomiarowych,
 • obiektów gazowych, modernizacji i remontów,
 • stacji redukcyjno-pomiarowych do instalacji LNG,
 • węzłów rozdzielczo-pomiarowych (biogazy),
 • nawanialni wtryskowych i kontaktowych,
 • zespołów zaporowo-upustowych,
 • odwadniaczy i innego osprzętu gazowniczego
 o standardowych i dowolnych parametrach (przepustowość, ciśnienie, ...).


Stacje gazowe
 
Stacje gazowe produkowane w spółce GAZOMET są projektowane i wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 640), wymaganiami zawartymi w Normach Zakładowych, wytycznymi PGNiG S.A. w Warszawie, wytycznymi GAZ SYSTEM SA w Warszawie, warunkami Urzędu Dozoru Technicznego oraz Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/EU.
Projektowanie stacji gazowych wspomagane jest programami: SOLIDWORKS, AUTOCAD -  konstrukcje, PDM - zarządzanie projektem (IS0 9001).
 
Stacje gazowe projektowane są w oparciu o nowoczesną armaturę redukcyjną i zabezpieczającą.
Armatura redukcyjno - zabezpieczająca pracuje w układzie zabezpieczeń:
• system podstawowy,
• system monitorowany (układ aktywny i pasywny).
Ciągi stacji gazowych są wyposażone w armaturę odcinającą (kurki kulowe), filtry, filtropodgrzewacze i podgrzewacze gazu własnej produkcji. Zastosowanie w stacjach tłumików zamontowanych bezpośrednio na armaturze i/lub ciągach redukcyjnych znacznie ogranicza emisję hałasu.
 

GAZOMET wyposaża swoje stacje w systemy umożliwiające zbieranie, archiwizację oraz przesyłanie następujących informacji na temat pracy stacji gazowej.

Pomiary
• przepływu gazu (przepływ rzeczywisty oraz odniesiony do warunków normalnych),
• ciśnienia gazu przed redukcją,
• ciśnienia gazu po redukcji,
• temperatury gazu po redukcji,
• temperatury czynnika grzewczego (informacja o pracy kotła),
• przepływu gazu zasilającego kotłownię,
• potencjału ochrony katodowej.

Sygnalizacje
• przekroczenia maksymalnego spadku ciśnienia gazu na filtrach (zabrudzenie wkładów filtracyjnych),
• zadziałania zaworów szybko zamykających (awaria reduktora),
• zadziałania zaworów wydmuchowych,
• otwarcia drzwi w pomieszczeniach technologicznych stacji,
• pracy nawanialni wtryskowej,
• zaniku zasilania stacji w energię elektryczną,
• spadku temperatury w pomieszczeniu AKP,
• parametrów pracy kotła.

Sterowanie
• pracą nawanialni wtryskowej (aktualny przepływ),
• pracą kotła.
 
Układy telemetryczne są zasilane poprzez zasilacz UPS, a zasilanie zabezpieczone jest wyłącznikami różnicowo-prądowymi oraz drugim stopniem ochrony odgromowej. Wszystkie wyżej wymienione parametry mogą być przesyłane za pomocą modemu GSM lub siecią Ethernet.
 
Elementy technologiczne stacji gazowych, stacji pomiarowych oraz punktów redukcyjnych umieszczone są w obudowach kontenerowych:
 • metalowych wykonanych jako elementy samonośne pokryte blachą ocynkowaną lub alucynkową z izolacją termiczną i wygłuszaniem hałasu,
 • betonowych wkomponowanych architektonicznie w otoczenie.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego