PODGRZEWACZE GAZU - GAZOMET - GAZOMET

Przejdź do treści

Menu główne:

ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE


PODGRZEWACZE  GAZU


 
Podgrzewacz gazu typ PG

 
Podstawy działania
Podczas redukcji ciśnienia gazu następuje, w wyniku rozprężania, znaczne obniżenie temperatury gazu. Obniżenie to może powodować oszronienie, a nawet zamarznięcie urządzeń redukcyjnych; a szczególnie pilotów sterujących pracą reduktorów wbudowanych w stacje redukcyjne I stopnia (wysokiego ciśnienia). Celem zapewnienia bezawaryjnej pracy stacji redukcyjnych gazu niezbędne jest podgrzanie gazu przed redukcją do takiej temperatury, aby po redukcji ciśnienia pozostała jeszcze temperatura dodatnia w granicach +5 do +10°C. Jedną z najczęściej stosowanych metod ogrzewania gazu ziemnego w stacjach redukcyjnych jest wykorzystanie podgrzewaczy przepływowych wykorzystujących jako czynnik grzewczy ciecz jako nośnik ciepła.
 
Podgrzewanie gazu
Podgrzewanie odbywa się poprzez wymianę ciepła pomiędzy czynnikiem grzewczym, gazem płynącym przez omywaną wiązkę rur. Temperatura czynnika grzewczego w wymienniku jest regulowana w zależności od temperatury gazu za urządzeniem redukcyjnym. Zabudowanie pompy obiegowej czynnika grzewczego polepsza przekazywanie ciepła i dokładność regulacji. Pompa obiegowa umożliwia lepsze wykorzystywanie powierzchni wymiany ciepła, a także znaczne zmniejszenie średnic rurociągów czynnika grzewczego.
 
Parametry pracy podgrzewaczy
Ciśnienie wlotowe gazu (obliczeniowe):
Standardowo: 16 - 25 - 63 - 100 bar
Czynnik grzewczy:
• woda
• ciśnienie obliczeniowe części grzewczej: standardowo 6 - 63 bar
• temperatura na wlocie: +90°C
• temperatura na wylocie: +70°C
 
Urządzenia zabezpieczające
Wymienniki ciepła posiadają na korpusie płaszcza wodnego króciec do podłączenia
armatury zabezpieczającej. Przy ewentualnym pęknięciu jednej z rurek grzewczych
prowadzących gaz, może być on skierowany do atmosfery poprzez głowicę lub zawór bezpieczeństwa. Standardowo króciec jest wykonany na ciśnienie PN16 z kołnierzem płaskim.
W przypadku wykonania części wodnej na ciśnienie wlotowe gazu zabezpieczenie stanowi zawór RMG 790 ustawiony na ciśnienie maksymalne czynnika grzewczego w układzie kotłowni. Wydostający się gaz jest zatrzymywany w części wodnej podgrzewacza.
 
Budowa i zasada działania
Podgrzewacze gazu w wykonaniu podstawowym posiadają rurki grzewcze wspawane w dno sitowe, umieszczone pomiędzy kołnierzem komory gazowej a kołnierzem płaszcza czynnika grzewczego. Części te mogą być w każdej chwili indywidualnie wymienione. Zimny gaz wpływa poprzez króciec i komorę wlotową do rurek grzewczych. Po podgrzaniu gaz przepływa przez komorę i króciec wylotowy do układu rurociągów. Czynnik grzewczy płynie przez szereg przegród kierujących wokół rur grzewczych (rura kotłowa bez szwu o wymiarze R13,5x2). Są one wspawane w dno sitowe zaprojektowane (obliczone) stosownie do ciśnienia gazu. Wszystkie rurki grzewcze mają grubość ścianki 2 mm. Naddatek na korozję rurek grzewczych wynosi 1 mm.
Komora gazowa wymiennika wyposażona jest w króćce do spuszczania kondensatu. Dno sitowe wyposażone jest w kurek do spuszczania reszty czynnika grzewczego z przestrzeni poniżej króćca wylotowego.
 

GAZOMET Sp. z o.o. produkuje urządzenia ciśnieniowe zgodnie z systemem zapewnienia jakości wg Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU.
Tym samym GAZOMET Sp. z o.o. jest uprawniony do oznaczania produkowanych urządzeń ciśnieniowych znakiem CE.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego