MISJA, WIZJA, WARTOSCI - GAZOMET

Przejdź do treści

Menu główne:

O NAS


MISJA,  WIZJA,  WARTOŚCI


Misja firmy
Opracowujemy, wdrażamy i dostarczamy innowacyjne rozwiązania produkowanych urządzeń i technologii przeznaczonych na rynek:
- wydobycia i produkcji gazu ziemnego,
- przesyłu i magazynowania gazu ziemnego,
- dystrybucji gazu ziemnego,


Wizja firmy
Obszar działalności naszych klientów wymaga niezawodnych, trwałych i bezpiecznych rozwiązań.
Dlatego zapewniamy pełne wsparcie naszym klientom i partnerom biznesowym w celu budowania ich przewagi konkurencyjnej oraz podnoszenia efektywności i niezawodności działania.
Oferujemy sprawdzone i zgodne z aktualnymi wymaganiami nowoczesne technologie i gotowe urządzenia oraz innowacyjne rozwiązania.
Zgodnie z polityką naszej firmy inwestujemy w wiedzę i rozwój naszych pracowników.
Takie podejście zwiększa potencjał i wartość firmy.
Podejmujemy się trudnych zadań i wyzwań  aby osiągnąć cele wyznaczone w strategii.
Nasze doświadczenie, kompetencja i rzetelność przekładają się na wysokiej jakości wyroby, urządzenia i rozwiązania  dostarczane naszym partnerom biznesowym.
Dzięki temu pozwalamy naszym klientom osiągać założone cele biznesowe.
Wartości
Naszą firmę tworzą ludzie, którzy są jej kluczowym atutem.
Ich pasja,  zaangażowanie,  wiedza  oraz  doświadczenie  praktyczne,  kreatywność  i  dążenie  do  innowacji  to  podstawa  naszych  sukcesów.
Jesteśmy  uczciwi  i  odpowiedzialni  w  osiaganiu  wyznaczonych  celów  jakości  oraz  terminowosci  dostaw.

Konsekwentnie  realizowany przez  nas  system  wartości  decyduje  o  naszej  pozycji  rynkowej,  o  zaufaniu  naszych  partnerów  oraz  osiąganiu  przewagi  nad  konkurencją.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego