FILTRY GAZU - GAZOMET - GAZOMET

Przejdź do treści

Menu główne:

ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE


 
FILTRY GAZU
 
Filtr gazu typ F, FG, FGP
 

Budowa i zasada działania
Filtry gazu typu F, FG oraz FGP z wkładami celulozowymi wykonywane są jako stalowe konstrukcje spawane. Przy konstruowaniu oraz obliczeniach wytrzymałościowych stosujemy odpowiednie postanowienia i wytyczne UDT dla budowy zbiorników ciśnieniowych oraz wymagania
Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU.
Zamieszczony poniżej przekrój obrazuje zasadę działania filtrów. Zanieczyszczony gaz wpływa do korpusu filtra przez króciec wlotowy. Budowa filtra pozwala na wstępną separację najcięższych zanieczyszczeń stałych, które na skutek zmniejszenia prędkości gazu po wpłynięciu do strefy o większym przekroju opadają i gromadzą się w dolnej części korpusu filtra. Pozostałe zanieczyszczenia osiadają na powierzchni wkładu filtracyjnego. Przepustowości filtrów są tak dobrane, by prędkość przepływu gazu przez wkład nie przekraczała 2 m/s, natomiast prędkość gazu w króćcach wlotowym i wylotowym nie powinna przekraczać 20 m/s.

GAZOMET Sp. z o.o. produkuje urządzenia ciśnieniowe zgodnie z systemem zapewnienia jakości wg Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU.
Tym samym GAZOMET Sp. z o.o. jest uprawniony do oznaczania produkowanych urządzeń ciśnieniowych znakiem CE.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego