FILTROSEPARATORY GAZU - GAZOMET - GAZOMET

Przejdź do treści

Menu główne:

ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE


FILTROSEPARATORY GAZU
 
Filtroseparator gazu typ FGWS
 

Budowa i zasada działania
Separatory pyłów i cząstek płynów wykonane są w wersji pionowej. Ich zadaniem jest oddzielenie cząstek stałych i cieczy od strumienia gazu przy wykorzystaniu energii kinetycznej strumienia gazu. Separator jest urządzeniem o konstrukcji stalowej, spawanej, przedstawionej na rysunku. Przy obliczaniu i konstruowaniu korpusu wytycznymi są odpowiednie przepisy UDT oraz wymagania
Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU, dotyczące konstrukcji zbiorników ciśnieniowych. Separacja frakcji ciekłych odbywa się w części mokrej (cyklonie osiowym), do której gaz wpływa poprzez króciec wlotowy, a następnie wpływa do części suchej, gdzie jest filtrowany.  W króćcu wlotowym gaz winien mieć prędkość nie mniejszą niż 10 m/sek. Na wejściu do części oddzielającej cząstki cieczy gaz jest silnie zawirowywany przez łopatki kierownicy. Powstaje wir, w którym prędkość gazu rośnie do środka wiru. Jest to zjawisko podobne do obserwowanego przy zawirowaniu wody spływającej z wanny. Siły bezwładności działające na cząsteczki pyłu i cieczy są wielokrotnie większe od siły przyciągania ziemskiego.
W tej sytuacji cząsteczki zanieczyszczeń odrzucane są w kierunku ściany zewnętrznej korpusu separatora. Ponieważ w warstwie przyściennej prędkość gazu jest niewielka, maleją siły bezwładności. Przegroda wbudowana w połowie wysokości części oddzielającej zapobiega ewentualnemu ponownemu porwaniu zebranych cząstek przez strumień gazu. Następnie strumień gazu przepływa do góry separatora, gdzie jest dodatkowo oczyszczany przez wkład filtracyjny i opuszcza filtroseparator przez króciec wylotowy.
Zanieczyszczenia płyną tak długo w głównym strumieniu gazu, aż nastąpi zrównoważenie siły grawitacji działającej na cząstkę z siłą wynikłą z różnicy ciśnień w wirze, a następnie pod wpływem przeważającego wpływu sił grawitacji opadają na dno separatora. Przegroda wbudowana w połowie wysokości części oddzielającej zapobiega ewentualnemu ponownemu porwaniu zebranych cząstek przez strumień gazu. Następnie strumień gazu przepływa do góry separatora, gdzie jest dodatkowo oczyszczany przez wkład filtracyjny i opuszcza filtro-separator przez króciec wylotowy.
 
Skuteczność oddzielania zanieczyszczeń
 
Filtroseparatory FGWS charakteryzują się bardzo dużą wydajnością oczyszczania gazu łącząc cechy filtrów nabojowych i cyklonów osiowych.
Skuteczność wynosi odpowiednio:
ciecze: - 99,5% dla cząstek > 10 - 12 μm
cząstki stałe: - 99,8% dla cząstek > 5 μm
Podana skuteczność dla cieczy jest osiągana przy prędkości gazu w króćcu wlotowym separatora nie mniejszej niż 10 m/sek. Przy niskiej prędkości gazu występuje znacznie mniejsze oddzielenie w cyklonie cząstek cieczy od gazu, a przejęcie tej funkcji przez wkład filtracyjny. Powoduje to znacznie szybsze zabrudzenie lub wręcz zaklejenie wkładu w przypadku cieczy o dużej lepkości (oleje,
smary itp.). Skuteczność oddzielania cząstek stałych na wkładzie filtracyjnym nie zależy od prędkości gazu w króćcu wlotowym.

GAZOMET Sp. z o.o. produkuje urządzenia ciśnieniowe zgodnie z systemem zapewnienia jakości wg Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU.
Tym samym
GAZOMET Sp. z o.o. jest uprawniony do oznaczania produkowanych urządzeń ciśnieniowych znakiem CE
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego